Tập đoàn văn phòng phẩm Deli có trụ sở tại Thượng Hải Trung Quốc

 1. Thành tích của tập đoàn văn phòng phẩm Deli:  Deli thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh, năm 2009 khối lượng bán hàng đạt 4.2 tỷ nhân dân tệ.
 2. Định hướng phát triển: đa dạng ngành nghề, sản phẩm và chuyên nghiệp
 3. Mục tiêu: trở thành  nhà cung cấp văn phòng phẩm đầu tiên mang tính chất toàn diện
 4. Các chứng nhận về hệ thống quản lý
 • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001
 • Chứng nhận của hệ thống môi trường ISO14001
 • Chứng nhận triển khai thành công Hệ thống ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp)
 1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty văn phòng phẩm Deli:
 • Điện tử
 • Sản xuất bê tong
 • Trang trí và san lắp mặt bằng
 • Xuất nhập khẩu
 • Bất động sản
 • Thiết bị văn phòng Deli, văn phòng phẩm Deli và thiết bị trường học Deli, quà tặng Deli, máy tính điện tử Deli

Khuyến mãi -Tin tức liên quan