Văn phòng phẩm Horse có ý nghĩa

H - High quality products = Sản phẩm chất lượng cao

O - Operational efficiency for high productivity = Vận hành hiệu quả để đạt năng suất cao

R - Resoureful manufacture through research  & development = nhà sản xuất linh hoạt thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm

S -  Satisfied Stakeholders, that includes End User, Customers, Employees and Society at large = Làm thỏa mãn các cổ đông, người tiêu dùng cuối cùng, khách hàng và xã hội nói chung

E - Ethical, Economical and Ecological = Đạo đức, kinh tế, sinh thái

 

Sản phẩm được phân phối tại Tp.Biên Hòa, Đồng nai bởi BACOM - phân phối văn phòng phẩm cho hệ thống nhà sách, siêu thị, công ty cung ứng, cơ quan, văn phòng tiêu dùng - Hotline: 090886865 - Đặng Tấn Hoàng (Mr.) hoặc website: www.bacom.vn

 

Khuyến mãi -Tin tức liên quan