Máy bấm lỗ là sản phẩm văn phòng phẩm được sự dụng rộng rãi trong các công ty, văn phòng. sản phẩm rất đa dạng. bấm lỗ còn được dùng với các tên gọi khác: bấm lỗ giấy, máy bấm lỗ, bam lo, đồ bấm lỗ, máy bấm, máy bấm lỗ giấy, dụng cụ bấm lỗ giấy, máy đục lỗ, dụng cụ bấm lỗ, máy đục lỗ giấy, đồ bấm lỗ giấy, dập lỗ giấy, máy dập lỗ, máy dập lỗ giấy