dụng cụ học sinh rất đa dạng gồm bút bi, bút chì, sáp màu, thướng kẻ, compa, mực, bảng, keo