Giới thiệu

Video nổi bật

  • Bảng từ trắng 1 mặt chân di động

Thành quả đạt được

Sau 5 năm hoạt động BACOM - phân phối văn phòng phẩm có trụ sở tại Biên Hòa, Đồng Nai đã được được một số thành quả như sau:

- 2 năm liên tục thuộc top 5 NPP doanh số máy tính Casio cao nhất toàn quốc

- Phân phối 14 nhãn hiệu mạnh chính thức và duy nhất tại Đồng Nai

- 80 điểm bán trưng bày sản phẩm chuyên nghiệp

- Bao phủ 9/11 thành phố và huyện thuộc tỉnh Đồng Nai

140 khách hàng thân thiết

0931116788